Comunitat Opendaters

Casos d'usos de dades obertes

Aquest document està destinat a recollir experiències de reutilització de dades obertes.

Llegenda dels camps:

Camp Tipus Descripció
Títol* Obligatori 150 caràcters màx
Descripció Curta* Obligatori 400 - 600 caràcters
Organitzacions Implicades    
URL* Obligatori  
Data d'inici* Obligatori  
Data final   Només si es una acció prolongada (no un esdeveniment). Si no ho és, posar 0.0.0, si encara està vigent, posar la data del pròxim OpenDataDay 03.03.18.
Lloc* Obligatori Toponímia
Coordenades    
Tipus* Obligatori
 • Política Pública
 • Reutilització Econòmica
 • Control Ciutadà
 • Investigació i desenvolupament
Subtipus Opcional

El sub-tipus depèn del tipus principal triat:

 • Política Pública
  • Esdeveniments
  • Millora interna de l'Administració Pública
 • Reutilització Econòmica
  • Aplicacions
  • Serveis
 • Control Ciutadà
  • Auditoria ciutadana
  • Periodisme de dades
  • Campanyes de transparència
 • Investigació i desenvolupament
  • Estudis acadèmics
  • Articles d'investigació
Temes de les dades   ciència-tecnologia, medi-rural-pesca, economia-comerç-hisenda, educació-cultura-oci-esport, energia, medi-ambient, sector-públic, salut, legislació-justícia-seguretat, urbanisme-infraestructures, demografia-societat-benestar-ocupació-habitatge, transport, indústria, turisme.

 

Dades geolocalitzades?   Sí / No
Dades en temps real?   Sí / No
Descripció a fons (opcional)   600-1200 caràcters.

Taula de dades:

Aquesta taula de dades es construeix de forma col·laborativa, ajuda'ns a completar-la!

Abans d'editar la taula consulta la llegenda dels camps que hauràs de completar.

  Títol* Descripció Curta* Organitzacions Implicades URL* Data d'inici* Data final Lloc* Coordenades Tipus* Subtipus Temes de les dades Dades geo-localitzades? Dades en temps real? Descripció a fons (opcional)
1 DebtHub: Entenent les dades obertes del Banc Mundial És una aplicació web que permet la visualització, consulta i exportació de dades macro-econòmiques des d’una perspectiva crítica. Mostra un mapa a escala mundial, i uns gràfics dinàmics amb l'evolució d’un conjunt d’indicadors per cada país seleccionat. Aquestes dades provenen directament de la base de dades del Banc Mundial i estan sempre actualitzades. Aquests indicadors de desenvolupament permeten un primer anàlisi de les polítiques de desenvolupament de diferents països. Observatori del Deute en la Globalització http://odg.cat/MCA/debthub/ 15/10/2016 16/11/2017 Barcelona 41.3916832, 2.1725532 Control Ciutadà Auditoria Ciutadana economia-comerç-hisenda  
2

Llistes de productes fitosanitaris autoritzats per a tractar les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds

Són unes llistes de productes fitosanitaris autoritzats per tractar plagues i malalties de les plantes que hi ha als jardins públics i privats, i que poden utilitzar els professionals de la jardineria o els particulars en els seus jardins. La informació s'extreu i actualitza del web del Ministerio de Agricultura español que les publica d'una manera complicada de consultar. Les llistes es publiquen en format pdf i les dades en format xls.

Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans


http://icea.iec.cat/llista-de-productes-fitosanitaris/


Inici de construcció de la base de dades: Juny de 2015. Actualitzacions mensuals

 

Elaborada a Barcelona. Utilització per a tot Catalunya

 

Investigació i desenvolupament?


Reutilització de dades oficials

ciència-tecnologia, medi-rural-pesca, economia-comerç-hisenda, no

Actualització segons les actualitzacions que facin des del MAPAMA - Ministerio d’Agricultura espanyol

Des de la Secció de Paisatgisme i Jardineria de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) hem elaborat dues llistes per facilitar la consulta dels productes fitosanitaris autoritzats pel Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) per a combatre les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds.

Una d’aquestes llistes inclou els productes fitosanitaris que poden utilitzar els aplicadors professionals i l’altra, els que poden fer servir els aplicadors no professionals. Aquestes llistes substitueixen les que hem publicat fins ara per a parcs i jardins i per a jardineria exterior domèstica, respectivament.

Per a elaborar aquestes llistes s’ha fet una relació de les espècies vegetals presents als espais verds que consten en els fulls de registre dels productes fitosanitaris autoritzats pel MAPAMA. En uns casos s’indiquen espècies vegetals concretes (pins, alzines, rosers, geranis, etc.) i en d’altres es consideren incloses en grups genèrics d’espècies (ornamentals llenyoses, ornamentals herbàcies, etc.).

De cada un d’aquests vegetals o grups de vegetals es detallen les plagues, malalties o males herbes que els afecten i que consten en els fulls de registre, siguin paràsits concrets (processionària, tigre del plàtan, etc.) o inclosos en grups genèrics (pugons, cotxinilles, fongs endòfits, etc.), i els productes autoritzats per a tractar-les.
3 Fundación Ciudadana CIVIO

Es una organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia de las instituciones y el fácil acceso a la información pública mediante la tecnología y el periodismo. Para ello cuentan con tres líneas de actuación: periodismo, incidencia pública y servicios de transparencia para las AA.PP.

Trabaja para lograr un libre acceso a la información que generan las instituciones, saber cómo se toman las decisiones, contar con políticas públicas basadas en la evidencia, lograr que el sector público rinda cuentas y facilitar la acción y la participación ciudadana. Y las palancas que usamos para lograr estos cambios son el periodismo y la innovación.

  http://www.civio.es/  01.01.11   Madrid   Periodismo de datos   Públicos  (BOE, BORME,  Presupuestos Generales del Estado, Presupuestos autonómicos y municipales, Estadística General de Incendios Forestales, Nomenclator de Facturación los fármacos subvencionados por el SNS, Contratación de Estado)      
4 Open Data Inception

Un llistat de portals de dades obertes de tot el món que reuneix més de 2600 webs de dades obertes. Per facilitar la cerca s'han geolocalitzat els webs en un mapa mundial. A més també es pot visualitzar la llista sencera per país o fins i tot descarregar la informació en diferents formats.

OpenData Soft https://opendatainception.io/ 2015   Boston, EUA. Utilització a nivell global   Investigació, periodisme de dades, control ciutadà,  Reutilització de dades oficials accès dades públiques, governs, institucions, ajuntaments, etc.  Actualització manual per part dels responsables  
5 Repte Barcelona Dades Obertes El Repte Barcelona Dades Obertes és un projecte pilot de l’Ajuntament de Barcelona per promoure l’ús de les dades obertes publicades al portal Open Data BCN a través d’un concurs. Ajuntament de BCN http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/repte 2017   Barcelona   Control ciutadà          
6 Observatorio Electoral de América Latina (OBLAT)

El OBLAT es un espacio de investigación y seguimiento de los procesos electorales de América Latina con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene por objetivo contribuir con los procesos democráticos de la región aportando herramientas para el análisis de realidad latinoamericana. Funciona a través de una plataforma informática abierta donde se pueden consultar diferentes datos: resultados electorales, legislación electoral y sistemas políticos, además de informes de análisis sobre la actualidad social y política de la región.

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires http://www.oblat.am/#/ 2015 03.03.18 Buenos Aires, Argentina   Investigació i desenvolupament

Estudis acadèmics i articles d'investigació

Dades electorals, dades públiques, governs, legislació electoral, sociologia política S'actualitza després de cada elecció

La plataforma virtual es sencilla y dinámica. Permite establecer cruces, comparar resultados y visualizarlos bajo distintos formatos. La página web favorece el acceso a la información,  permitiendo conocer los resultados de las elecciones de diferentes países y compararlos de una manera rápida y sencilla. ¿Qué se puede comparar? Niveles de participación política, si el voto es optativo u obligatorio y cómo eso favorece o desfavorece la participación política; podemos comparar o evaluar el avance o no de las distintas fuerzas políticas a lo largo de los años, sean fuerzas progresistas o sean las fuerzas de derecha que han ido creciendo en la región latinoamericana. La intención es que el cruce de datos duros sirva para realizar análisis más profundos y poder extraer de allí procesos, dinámicas, tendencias.

En una primera etapa, el proyecto releva datos de todos los procesos electorales de orden nacional o provincial/departamental de todos los países de Sudamérica desde 1998 en adelante. Pero está previsto abarcar todo el continente latinoamericano e ir más atrás en el tiempo.

De un modo accesible es posible conocer los resultados electorales de los diferentes países de  la región en los siguientes niveles: Ejecutivas, Legislativas, Primarias, Referéndums/Plebiscitos. La información también está desglosada por estados/provincias, lo cual permite visualizar los comportamientos electorales por región. El Observatorio está dirigido a un público diverso, como periodistas, investigadores, docentes de nivel superior o nivel medio, organismos estatales, y público en general.

7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20                            
21                            
22                            
23                            
24                            
25                            
26                            
27                            
28                            
29                            
30                            
Estat
Modificat per darrer cop
21/02/2018 - 13:21
Author
administrador

Comentaris

Afegeix un nou comentari